36 cây phôi sam núi nhiều dáng thế ngày 25/5/2013

Giá:80.000 

- Tên sản phẩm: sam núi
- Mã sản phẩm:lô sam núi ngày 25/5/2013
- Mô tả sản phẩm(mô tả và hình ảnh ở thời điểm hiện tại): cây sam núi nhiều kiển dáng trực quân tử, trực lắc, bay, bạt phong, thác đổ, tam đa, tiều phu, văn nhân, mẫu tử,....

cây 1: 150.000 (có đặt gạch)cây 2: 100.000 (có đặt gạch)cây 3: 50.000(có gạch)cây 4: 100.000

cây 5: 80.000cây 6: 150.000 (có đặt gạch)cây 7: 130.000(có gạch)


 


cây 8: 80.000cây 9: 100.000 (có đặt gạch)cây 10: 80.000(có gạch)cây 11: 100.000


cây 12: 80.000cây 13: 100.000(có gạch)cây 14: 70.000 cây 15: 100.000

cây 16: 130.000cây 17: 90.000cây 18: 130.000

cây 19: 110.000
cây 20: 120.000cây 21: 90.000 (có gạch)


 cây 22: 120.000cây 23: 90.000cây 24: 80.000(có gạch)cây 25: 80.000(có gạch)cây 26:110.000cây 27: 100.000 ( có gạch)cây 28: 100.000(có gạch)

 cây 29: 90.000

cây 30: 100.000(có gạch)

cây 31: 100.000

cây 32: 90.000(có gạch)
cây 33: 80.000

cây 34: 100.000 (có gạch)cây 35: 80.000(có gạch)

 cây 36: 100.000 (có gạch)
Related product you might see:

Share this product :

Đăng nhận xét

....
 
Support : Sản phẩm | Dịch vụ | Kỹ thuật
Copyright © 2011. NAM MINH BONSAI - All Rights Reserved
Template Created by Nambonsai Published by Nam bonsai
Proudly powered by Nam bonsai